Nástroje pre uľahčenie prístupu

pdf

166,763 kb
Oznámenie o začatí územného konania pre stavbu
"3897 - Klokočov - Kostol - Rybáre: Prepoj VN 232"
- oprava chyby v písaní
Zverejnené na úradnej tabuli Obce Klokočov dňa 09.11.2017.

logo mojekysucelogo euroregionbeskydylogo eu fondyop kvalita ziv prostredia

eures logoarcha logologo snowparadiselogo rrakysucelogo sudopark