Nástroje pre uľahčenie prístupu

pdf

1107,019 kb
Oznámenie o začatí územného konania - nové konanie - riešenie námietok
- výzva na vyjadrenie k návrhu na riešenie námietok dohodou - prerušenie
konania - stavba "3898 - Klokočov - Kostol - Rybáre: Prepoj VN 232"
Zverejnené na úradnej tabuli Obce Klokočov dňa 18.8.2017

logo mojekysucelogo euroregionbeskydylogo eu fondyop kvalita ziv prostredia

eures logoarcha logologo snowparadiselogo rrakysucelogo sudopark