Nástroje pre uľahčenie prístupu


pdf

1184,234 kb
Oznámenie o začatí územného konania - nové konanie - nariadenie
ústneho konania pre stavbu  3897 - Klokočov - Kostol - Rybáre :
Prepoj VN 232
Miestne zisťovanie sa bude konať  - 26.07.2017 o 9.00 hod.
Zverejnené na úradnej tabuli Obce Klokočov dňa 15.06. 2017.

logo mojekysucelogo euroregionbeskydylogo eu fondyop kvalita ziv prostredia

eures logoarcha logologo snowparadiselogo rrakysucelogo sudopark