Nástroje pre uľahčenie prístupu

pdf

948,278 kb
Stavebné povolenie - Prístavba k rodinnému domu č.940

Stavebník: Peter Halagačka a Katarína Halagačková
Vyvesené dňa 06.06.2017

logo mojekysucelogo euroregionbeskydylogo eu fondyop kvalita ziv prostredia

eures logoarcha logologo snowparadiselogo rrakysucelogo sudopark