Nástroje pre uľahčenie prístupu

pdf

1070,878 kb  
Oznámenie o začatí spojeného a stavebného konania a nariadenie
ústneho konania pre stavbu "Prístavba k rodinnému domu č.940"
Zverejnené na úradnej tabuli Obce Klokočov dňa 05.05.2017.

logo mojekysucelogo euroregionbeskydylogo eu fondyop kvalita ziv prostredia

eures logoarcha logologo snowparadiselogo rrakysucelogo sudopark