Nástroje pre uľahčenie prístupu

Vážení spoluobčania, na základe požiadavky starostu obce Ľuboša Stríža a poslancov Obecného zastupiteľstva  v Klokočove  Vás žiadame o Váš názor :

Čo s budovami, ktoré sú vo vlastníctve obce?

Anketa je anonymná, trvá do 11.5.2012, pozostáva z troch otázok  a po vyhodnotení budú výsledky zverejnené na internetovej stránke obce, rozhlasom a na informačných obecných tabuliach.
Tieto anketové lístky, prosím vhoďte do pripravenej urny, ktorá je umiestnená na prízemí v budove Obecného úradu v Klokočove /oproti pošty/.

pdf
38,255 kb
 Anketa - Čo s budovami, ktoré sú vo vlastníctve obce?

logo mojekysucelogo euroregionbeskydylogo eu fondyop kvalita ziv prostredia

eures logoarcha logologo snowparadiselogo rrakysucelogo sudopark