Nástroje pre uľahčenie prístupu

Starosta obce Klokočov  v zmysle zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 291/2004, 230/2009, ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení v platnom znení
vypisuje výzvu na voľby členov rady školy:

• Základná škola Klokočov – Ústredie č. 976, 023 22 Klokočov

Klokočov 19.8.2011

Ľuboš Stríž, starosta obce

logo mojekysucelogo euroregionbeskydylogo eu fondyop kvalita ziv prostredia

eures logoarcha logologo snowparadiselogo rrakysucelogo sudopark