Telefónny adresár

Oznamujeme občanom, že ak sa chcete dovolať na Obecný úrad Klokočov platí jednotné telefónne číslo
*4358 110, *po vytočení tohto čísla si zvolíte klapku jednotlivých kancelárií.

Telefónne čísla - klapky

 11   KANCELÁRIA PRVÉHO KONTAKTU  Miroslava Menšíková
 12  KANCELÁRIA STAROSTU OBCE Jana Foldinová
 13  KANCELÁRIA MATRIKY A EVIDENCIE OBYVATEĽSTVA,  DOMOV A BYTOV Miroslava Fujáková
 14  REFERÁT SPRÁVY MAJETKU Elena Stopková
 15  REFERÁT  PAM Anna Koniarová
 16  KANCELÁRIA KULTÚRY, OBECNEJ KNIŽNICE A ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA

Mgr. Paula Pápolová

 17  REFERÁT MIESTNYCH DANÍ A POZEMKOV

Ing. Veronika Gajdičiarová

 18  REFERÁT ÚČTOVNÍCTVA A ROZPOČTOVNÍCTVA

Ing. Jana Horčičáková

prevoľba Slovensko - 00421
predvoľba UTO Žilina - 041

číslo telefónov:

Obecná knižnica - 43 58 110, kl. 16
Obecný úrad Klokočov - 041/ 43 58 110
- Kancelária prvého kontaktu - 43 58 110, kl. 11
- Kancelária starostu obce - 43 58 110, kl. 12
- Referát matriky a evidencie obyvateľstva, domov a bytov - 43 58 110, kl. 13
- Referát správy majetku - 43 58 110, kl. 14
- Referát  PaM - 43 58 110, kl. 15
- Referát Kultúry a obecnej knižnice - 43 58 110, kl. 16
- Referát miestnych daní a pozemkov - 43 58 110, kl. 17
- Referát rozpočtu a účtovníctva - 43 58 110, kl. 18
Fax obecného úradu: 43 58 338

Farský úrad - 43 52 088
Pošta - 43 58 120

Ambulancia Klokočov - 0944 880 883
Prvá pomoc - 155
Integrovaný záchranný systém - 112
ZŠ Klokočov - 4353 923

Školská jedáleň - 4353 924
MŠ Klokočov - 4358 103
Motel Klokočovan - 4358 330
SEZ a.s. závod Čadca - poruchy - 0850 111 468