Spoločenská kronika

91 narodeniny oslavuje -
Smiešková Jozefína, Kornica, 870

90 narodeniny oslavuje -
Papíková Veronika, Hlavice, 446

75 narodeniny oslavuje -
Polková Mária, Hlavice, 435

70 narodeniny oslavujú -
Gondek Rudolf, Klokočov, 89
Halagačková Štefánia, Rybárie, 940

60 narodeniny oslavujú -
Godišková Veronika, Hlavice, 505
Suchár Jozef, Hlavice, 539
Mucha Ján, Klokočov, 1098
Slezák Pavol, Kornica, 1105

kytica2013

94 narodeniny oslavujú -
Krištiaková Mária, Hrubý Buk, 732

93 narodeniny oslavujú -
Šamajová Rozália, Vrchpredmier, 364

75 narodeniny oslavujú -
Marcová Katarina, Hlavice, 515

70 narodeniny oslavujú -
Michalisko Jozef, Riečky, 679

60 narodeniny oslavujú -
Šamaj Štefan, Kornica, 168
Stopka Pavol, Klin, 259
Vnuková Anna, Hlavice, 1057

50 narodeniny oslavujú -
Kašíková Vlasta, Kornica, 200
Sabelová Veronika, Klin, 410
Blažek Miroslav, Ing., Kornica, 874
Ježík Jaroslav, Kornica, 917

kytica2013

100 narodeniny oslavuje -
Veselková Katarina, Hrubý Buk, 1059

85 narodeniny oslavujú -
Machová Mária, Hrubý Buk, 698
Ježík Rudolf, Klokočov, 885

75 narodeniny oslavujú -
Polková Anna, Hlavice, 898
Polka Milan, Hlavice, 899

70 narodeniny oslavujú -
Stuchliková Jozefa, Kornica, 910
Dodeková Zdeňka, Klokočov,

60 narodeniny oslavujú -
Hafera František, Vrchpredmier, 373
Holazová Marta, Klin, 1058

50 narodeniny oslavujú -
Šipula Štepan, Hlavice, 575
Marec Ján, Hlavice, 1143
Stuchlik Ján, Kornica, 1187
Rudinská Helena, Klokočov, 1255

kytica2013