Spoločenská kronika

80 narodeniny oslavujú -
Kapusniaková Mária,
Klokočov, Javorová, 615

70 narodeniny oslavujú -
Rovňaník Milan, Klokočov, Kornica, 147

60 narodeniny oslavujú -
Bilský Ján,
Klokočov, Hlavice, 1086

50 narodeniny oslavujú -
Hruška Ján,
Klokočov, Hrubý Buk, 1139
Ostružár Dušan, Klokočov, Hlavice, 1145

kytica2014

91 narodeniny oslavujú -
Polková Anna,
Klokočov, Hlavice, 430
Šipulová Veronika, Klokočov, Hlavice, 457

80 narodeniny oslavujú -
Polka Štefan,
Klokočov, Hlavice, 848
Čuboňová Anna, Klokočov, Vrchpredmier, 978

75 narodeniny oslavuje -
Dedičová Žofia,
Klokočov, Hrubý Buk, 745

70 narodeniny oslavuje -
Koniarová Veronika,
Klokočov, Kornica, 935

60 narodeniny oslavujú -
Michalisko Rudolf,
Klokočov, Kornica, 150
Drgová Anna, Klokočov, Kornica, 169
Pantok Pavol, Klokočov, Hlavice, 524

50 narodeniny oslavujú -
Dedičová Zdenka,
Klokočov, Hrubý Buk, 922
Brisudová Božena, Klokočov, Hlavice, 500
Smieško Stanislav, Klokočov, Vrchpredmier, 1289

kytica2014

75 narodeniny oslavuje -
Valčuha Ondrej,
Klokočov, Vrchpredmier, 903

70 narodeniny oslavujú -
Čuboň Milan,
Klokočov, Klin, 933
Gašková Anna, Klokočov, Hlavice, 862

60 narodeniny oslavuje -
Horecký Vladimír,
Klokočov, Klin, 214

50 narodeniny oslavujú -
Tuhovčák Ondrej,
Klokočov, Hlavice, 533
Varmusová Vlasta, Klokočov, Hlavice, 549
Kubalová Oľga, Klokočov, Kornica, 897

kytica2014