Spoločenská kronika

95 narodeniny oslavuje -
Krištiaková Mária,
Hrubý Buk, 732

94 narodeniny oslavuje -
Šamajová Rozália,
Vrchpredmier, 364

85 narodeniny oslavuje -
Madajová Agneša,
Hlavice, 798

75 narodeniny oslavuje -
Kolesárová Mária,
Vrchpredmier, 863

60 narodeniny oslavuje -
Krížová Mária,
Kornica, 230

50 narodeniny oslavuje -
Horňák Vladimír,
Kornica, 860

kytica2014

92 narodeniny oslavuje -
Cudráková Mária, Hlavice, 543

85 narodeniny oslavuje -
Pavliková Anna, Vrchpredmier, 309

80 narodeniny oslavuje -
Halagačková Mária, Klin, 942

75 narodeniny oslavujú -
Čečotková Veronika, Hlavice, 590
Polková Veronika, Hlavice, 946

70 narodeniny oslavujú -
Valčuha Jozef,
Riečky, 765
Smažáková Emília, Rybárie, 859
Eisnerová Mária, Vrchpredmier, 1060

60 narodeniny oslavujú -
Šamaj Jozef,
Kornica, 218
Čuboňová Mária, Klin, 256
Fojtík Rudolf, Hrubý Buk, 776
Hrtús Pavol, Kornica, 1085
Šurik Pavol, Hrubý Buk, 1116

50 narodeniny oslavujú -
Komadová Anna,
Kornica, 209
Polka Jozef, Hlavice, 946

kytica2014

75 narodeniny oslavujú -
Hutyra Pavol,
Klokočov, Kornica, 194
Dorociak Ondrej, Klokočov, Hlavice, 536
Dudová Ľudmila, Klokočov, Riečky, 660

70 narodeniny oslavuje -
Semelová Anna,
Klokočov, Hrubý Buk, 1015

60 narodeniny oslavujú -
Horčičáková Anna,
Klokočov, Klokočov, 101
Kyjanica František, Klokočov, Kornica, 193

50 narodeniny oslavujú -
Čuboňová Jana,
Klokočov, Kornica, 223
Gajdoš František, Klokočov, Hlavice, 800
Heglas Milan, Klokočov, Hrubý Buk, 1014

kytica2014