Spoločenská kronika

80 narodeniny oslavuje -
Horčičáková Veronika, Hlavice, 562

70 narodeniny oslavuje -
Valčuhová Anna, Vrchpredmier, 903

60 narodeniny oslavujú -
Stolárik Ladislav, Klin, 838
Čuraj Milan, Vrchpredmier, 977
Šperková Anna, Hlavice, 1087
Polka Pavol, Hlavice, 1102

50 narodeniny oslavujú -
Kubala František, Kornica, 156
Golisová Anna, Hlavice, 1083
Sivulka Ján, Klin, 1094
kytica2015

70 narodeniny oslavuje -  
Čagala Pavol, Klin, 938

60 narodeniny oslavuje -  
Kapusňaková Anna,
Klin, 399

50 narodeniny oslavujú -  
Kolarovič Petr,

Nekorancová Ľubomíra, Kornica, 170
Michalisková Viera, Klin, 252
Horčičák Augustín, Hlavice, 434
Čuraj Rudolf, Kornica, 852
Mudríková Ľuboslava, Klokočov, 958
kytica2015

90 narodeniny oslavuje -
Šuriková Eva, Hrubý Buk, 776

80 narodeniny oslavujú -
Kapusňak Ján,
Klin, 380
Gajdičiarová Veronika, Hlavice, 866
Kučerová Veronika, Kornica, 897

70 narodeniny oslavujú -
Zajac Jozef, Hlavice, 473
Jaroš Jaroslav, Kornica, 988
Kapusňaková Marta, Riečky, 1115

60 narodeniny oslavujú -
Litvik Pavol, Hrubý Buk, 754
Kamenišťák Jozef, Hrubý Buk, 823
Jasenovská Mária, Mgr., Hlavice, 1083
Jaroš Jozef, Klin, 1124

50 narodeniny oslavujú -
Polka Jozef, Hlavice, 803
Kobolka Jozef, Kornica, 894
Kubaška Pavol, Hlavice, 920
kytica2015