Spoločenská kronika

80 narodeniny oslavujú -
Ježík Milan,
Rybárie, 939
Ježíková Jozefína, Klokočov, 992
Neckárová Katarína, Riečky, 993

70 narodeniny oslavujú -
Baligová Emília,
Hlavice, 553
Rudinská Mária, Kornica, 889
Bieliková Mária, Klokočov, 958
Haferová Štefánia, Hlavice, 1023

60 narodeniny oslavujú -
Smažáková Emília,
Klokočov, 79
Horčičák Pavol, Hlavice, 1091

50 narodeniny oslavuje -
Polka Pavol,
Klin, 409
kytica pre jubilantov

70 narodeniny oslavujú -
Vlčková Anna, Klokočov, 119
Čagalová Anna, Klin, 938

60 narodeniny oslavujú -
Papík Pavol, Klin, 118
Paľúch František, Javorová, 609
Horčičáková Mária, Hlavice, 1044
Jenojanková Anna, Hlavice, 1097
Dubáčová Štefánia, Hlavice, 1107
Szkanderová Veronika, Hlavice, 1110
Stopka Julius, Hlavice, 1163

50 narodeniny oslavujú -
Odlevák Ladislav, Hrubý Buk, 995
Čagaľa Miroslav, Hrubý Buk, 1011
Zigmundová Iveta, Vrchpredmier, 1060
Horčičáková Anna, Hlavice, 1157
kytica pre jubilantov

60 narodeniny oslavujú -
Hrtusová Terézia,
Klokočov, 845
Pavlíková Emília,
Vrchpredmier, 975

50 narodeniny oslavujú -
Hvižď Milan,
Kornica, 211
Vrablík Miroslav,
Hrubý Buk, 721
kytica2015