Spoločenská kronika

80 narodeniny oslavujú -
Mudríková Emília, Klin, 422
Srníčková Veronika, Riečky, 825

60 narodeniny oslavujú -
Mucha Pavol,
Kornica, 242
Žilka Milan, Vrchpredmier, 360
Hrušková Božena, Kornica, 1166

50 narodeniny oslavujú -
Horčičáková Mária, Vrchpredmier, 356
Gracík Alojz, Klin, 875
Čuboň Milan, Klin, 933
Chrastinová Alena, Vrchpredmier, 978
Valčuhová Iveta, Vrchpredmier, 1077
Stuchlíková Mária, Kornica, 1187
kytica pre jubilantov

80 narodeniny oslavujú -
Bernát Ladislav, Kornica, 839
Halagačková Rozália, Klin, 1041

70 narodeniny oslavujú -
Šperka Jozef, Hlavice, 1003
Matejíková Eva, Riečky, 1024
Polka Štefan, Hlavice, 1062

60 narodeniny oslavujú -
Polková Anna,
Hlavice, 390
Bilská Jana, Hlavice, 1086

50 narodeniny oslavujú -
Čečotka František, Vrchpredmier, 351
Horňáková Jozefína, Kornica, 860
Kasák Milan, Ing., Kornica, 1028
kytica pre jubilantov