Spoločenská kronika

80 narodeniny oslavujú -
Bernát Ladislav, Kornica, 839
Halagačková Rozália, Klin, 1041

70 narodeniny oslavujú -
Šperka Jozef, Hlavice, 1003
Matejíková Eva, Riečky, 1024
Polka Štefan, Hlavice, 1062

60 narodeniny oslavujú -
Polková Anna,
Hlavice, 390
Bilská Jana, Hlavice, 1086

50 narodeniny oslavujú -
Čečotka František, Vrchpredmier, 351
Horňáková Jozefína, Kornica, 860
Kasák Milan, Ing., Kornica, 1028
kytica pre jubilantov

90 narodeniny oslavuje -
Zajacová Anna, Hlavice, 493

70 narodeniny oslavujú -
Nekoranec Štefan, Hlavice, 511
Polka František, Kornica, 824
Korduliak Pavol, Hlavice, 1072

50 narodeniny oslavujú -
Clarksonová Janka, Ing., Kornica, 246
Pešátová Marína, Klokočov, 784
Šuška Jozef, Hlavice, 928
Hudečková Anna, Kornica, 937
Ostružiarová Anna, Hlavice, 1145
kytica pre jubilantov