Spoločenská kronika

80 narodeniny oslavuje -
Stopková Mária,
Klin 811

70 narodeniny oslavujú -
Neckárová Štefánia,
Riečky 692
Nekorancová Veronika, Kornica 925

60 narodeniny oslavujú -
Pavlík Ján,
Vrchpredmier 975
Zajacová Mária, Hlavice 1034
Valčuhová Anna, Hlavice 1144

50 narodeniny oslavujú -
Stopková Janka,
Hlavice 491
Staník Ľubomír, Riečky 658
Smažák Ján, Hlavice 847
kytica pre jubilantov

80 narodeniny oslavuje -
Šamajová Anna
, Kornica, 208

70 narodeniny oslavujú -
Gašková Anna,
Hlavice, 920
Madajová Veronika, Vrchpredmier, 957

60 narodeniny oslavujú -
Ramšová Mária,
Hlavice, 1038
Sobčáková Mária, Kornica, 1039
Čuboň Milan, Kornica, 1150
Čuboň Jozef, Kornica, 223
Smieško Pavol, Kornica, 870

50 narodeniny oslavujú -
Žilka Martin

Horčičák Rudolf, Klin, 873
kytica pre jubilantov

70 narodeniny oslavujú -
Hutyrová Veronika, Kornica, 194
Papíková Vlasta, Hlavice, 921

60 narodeniny oslavujú -
Urbaník Viliam,
Klokočov, 92
Čečotková Mária, Hlavice, 809
Krišťáková Jaroslava, Hlavice, 854
Stuchliková Anna, Kornica, 1074
Prasličák Štefan, Hlavice, 1160

50 narodeniny oslavujú -
Šamaj Rudolf,
Kornica, 794
Chmúriková Zdena, Hlavice, 898
Dorociak Pavol, Vrchpredmier, 906
kytica pre jubilantov