Spoločenská kronika

80 narodeniny oslavuje -
Papíková Anna,
Klin, 118
Korčeková Mária, Klokočov, 783

70 narodeniny oslavujú -
Stopka Pavol,
Klokočov, 924
Škulavik Ladislav, Hlavice, 974
Škerko Ondrej, Klin, 1001

60 narodeniny oslavujú -
Rovňaníková Mária,
Klokočov, 829
Kubošek František, Hlavice, 540
Kubošková Mária, Hlavice, 540
Hruška Vladimír, Kornica, 1166

50 narodeniny oslavujú -
Horníková Daniela,
Klin, 778
Mudrík Milan, Klin, 851
kytica pre jubilantov

80 narodeniny oslavuje -
Stopková Mária,
Klin 811

70 narodeniny oslavujú -
Neckárová Štefánia,
Riečky 692
Nekorancová Veronika, Kornica 925

60 narodeniny oslavujú -
Pavlík Ján,
Vrchpredmier 975
Zajacová Mária, Hlavice 1034
Valčuhová Anna, Hlavice 1144

50 narodeniny oslavujú -
Stopková Janka,
Hlavice 491
Staník Ľubomír, Riečky 658
Smažák Ján, Hlavice 847
kytica pre jubilantov

80 narodeniny oslavuje -
Šamajová Anna
, Kornica, 208

70 narodeniny oslavujú -
Gašková Anna,
Hlavice, 920
Madajová Veronika, Vrchpredmier, 957

60 narodeniny oslavujú -
Ramšová Mária,
Hlavice, 1038
Sobčáková Mária, Kornica, 1039
Čuboň Milan, Kornica, 1150
Čuboň Jozef, Kornica, 223
Smieško Pavol, Kornica, 870

50 narodeniny oslavujú -
Žilka Martin

Horčičák Rudolf, Klin, 873
kytica pre jubilantov