Spoločenská kronika

80 narodeniny oslavuje -
Chovancová Vincencia
, Klin, 781

70 narodeniny oslavujú -
Čečotková Anna,
Hlavice, 858
Gosťová Hermína, Kornica, 915
Zajac František, Hlavice, 1133

60 narodeniny oslavuje -
Žák Ján,
Hlavice, 1118

50 narodeniny oslavujú -
Krasuľa Karol,
Kornica, 864
Černický Ladislav, Hlavice, 899
kytica pre jubilantov

90 narodeniny oslavuje -
Bulíková Veronika
, Vrchpredmier, 312

70 narodeniny oslavujú -
Zajacová Emíli
a, Hlavice, 473
Gaško Rudolf, Hlavice, 1027

60 narodeniny oslavujú -
Dorociak Milan
, Hlavice, 1092
Cudráková Anna, Hlavice, 1113

50 narodeniny oslavujú -
Smiešková Božena
, Riečky, 683
kytica pre jubilantov