Spoločenská kronika

80 narodeniny oslavuje -
Cudráková Anna,
Javorová, 736

70 narodeniny oslavujú -
Doffková Mária,
Kornica, 234
Brezina Štefan, Hlavice, 967
Cisáriková Květuše, Ing., Kornica, 997

60 narodeniny oslavujú -
Čech Milan
, Kornica, 243
Komada Milan, Hlavice, 488
Klieštik Miroslav, Hrubý Buk, 949

50 narodeniny oslavujú -
Marcová Alena,
Riečky, 643
Kasáková Monika, Ing., Kornica, 1028
Straková Božena, Hlavice, 1151
kytica pre jubilantov

70 narodeniny oslavujú -
Čuboň Štefan, Vrchpredmier, 286
Mišolajová Anna, Riečky, 826
Tuhovčáková Mária, Klin, 931
Smiešková Štefánia, Riečky, 1080

60 narodeniny oslavujú -
Dodeková Štefánia, Klin, 438
Stoláriková Anna, Klin, 838

50 narodeniny oslavujú -

Holinec Jozef,
Klin, 252
Korčeková Viera, Klokočov, 783
Čagaľa Štefan, Hlavice, 799
Čuboň Pavol, Vrchpredmier, 890
Halagačková Mária, Rybárie, 940
Dodek Bohuš, Klin, 996
kytica pre jubilantov

80 narodeniny oslavuje -
Horčičák Ondrej, Kornica, 115

70 narodeniny oslavuje -
Horčičák Jozef, Vrchpredmier, 367

60 narodeniny oslavujú -
Smieško Miroslav, Riečky, 683
Zajacová Štefánia, Hlavice, 1104
Žáková Mária, Hlavice, 1118
Rudinský Miroslav, Klin, 1305

50 narodeniny oslavujú -

Inšpektor Jozef, Hlavice, 878
Rudinský Pavol, Kornica, 889
kytica pre jubilantov