Spoločenská kronika

90 narodeniny oslavuje -
Hrtusová Veronika,
Klokočov, 111

80 narodeniny oslavujú -

Dedič Jozef,
Klin, 407
Mudriková Veronika, Klin, 573
Stopková Mária, Kornica, 914
Paľuchová Jozefa, Rybárie, 95936

70 narodeniny oslavujú -
Valčuha Štefan,
Vrchpredmier, 362
Smiešková Irena, Hlavice, 568
Koniarová Irena, Riečky, 902
Furdanová Emília, Klokočov, 912

60 narodeniny oslavujú -
Marec Jozef,
Rybárie, 16
Halagačková Anna, Klin, 806

50 narodeniny oslavujú -
Bernát Miroslav,
Hlavice, 440
Badurová Oľga, Hlavice, 471
Horčičák Štefan, Javorová, 600
Michalisko František, Hlavice, 921
kytica pre jubilantov

80 narodeniny oslavuje -
Cudráková Anna,
Javorová, 736

70 narodeniny oslavujú -
Doffková Mária,
Kornica, 234
Brezina Štefan, Hlavice, 967
Cisáriková Květuše, Ing., Kornica, 997

60 narodeniny oslavujú -
Čech Milan
, Kornica, 243
Komada Milan, Hlavice, 488
Klieštik Miroslav, Hrubý Buk, 949

50 narodeniny oslavujú -
Marcová Alena,
Riečky, 643
Kasáková Monika, Ing., Kornica, 1028
Straková Božena, Hlavice, 1151
kytica pre jubilantov

70 narodeniny oslavujú -
Čuboň Štefan, Vrchpredmier, 286
Mišolajová Anna, Riečky, 826
Tuhovčáková Mária, Klin, 931
Smiešková Štefánia, Riečky, 1080

60 narodeniny oslavujú -
Dodeková Štefánia, Klin, 438
Stoláriková Anna, Klin, 838

50 narodeniny oslavujú -

Holinec Jozef,
Klin, 252
Korčeková Viera, Klokočov, 783
Čagaľa Štefan, Hlavice, 799
Čuboň Pavol, Vrchpredmier, 890
Halagačková Mária, Rybárie, 940
Dodek Bohuš, Klin, 996
kytica pre jubilantov