Spoločenská kronika

90 narodeniny oslavuje -
Hrtusová Veronika,
Klokočov, 111

80 narodeniny oslavujú -

Dedič Jozef,
Klin, 407
Mudriková Veronika, Klin, 573
Stopková Mária, Kornica, 914
Paľuchová Jozefa, Rybárie, 95936

70 narodeniny oslavujú -
Valčuha Štefan,
Vrchpredmier, 362
Smiešková Irena, Hlavice, 568
Koniarová Irena, Riečky, 902
Furdanová Emília, Klokočov, 912

60 narodeniny oslavujú -
Marec Jozef,
Rybárie, 16
Halagačková Anna, Klin, 806

50 narodeniny oslavujú -
Bernát Miroslav,
Hlavice, 440
Badurová Oľga, Hlavice, 471
Horčičák Štefan, Javorová, 600
Michalisko František, Hlavice, 921
kytica pre jubilantov