Spoločenská kronika

70 narodeniny oslavujú -
Valčuhová Anna,
Vrchpredmier, 930
Srniček Jozef, Hlavice, 1043

60 narodeniny oslavujú -
Muchová Jarmila,
Klokočov, 104
Stopková Helena, Kornica, 1051

50 narodeniny oslavujú -
Srniček Vladimír,
Riečky, 825
Kubašková Anna, Hlavice, 920
Tuhovčák Miroslav,
Klokočov, 1099
Hrušková Anna, Hrubý Buk, 1139
Vavricová Anna, Kornica, 1182
kytica pre jubilantov