Škola

Mohol by hrávať aj basketbal ...
V piatok dňa 4. novembra 2005 zavítal do Základnej školy v Klokočove minister školstva Martin Fronc, ktorého sprevádzal prednosta Krajského školského úradu v Žiline Peter Weber, kandidát na predsedu Žilinského samosprávneho kraja Andrej Sočuvka a ďalší hostia. Na pôde obce všetkých privítal starosta Klokočova Ľuboš Stríž.
Na pôde školy vzácnych hostí zasa privítal riaditeľ školy Mgr. Ladislav Kopecký. Milé stretnutie s deťmi - žiakmi a učiteľmi začal minister slovami: - "Detičky, radi chodíte do školy?" Na mohutné "áno" dodal: - "Páni učitelia, lepšiu pochvalu ste ani nemohli dostať..."

Súťaž štvorčlenných družstiev mladých záchranárov civilnej ochrany (žiakov ZŠ) sa uskutočnila v areáli Základnej školy Čadca - Kýčerka dňa 10. júna 2005. Účastníci pri plnení úloh z civilnej ochrany, zdravotníckej prípravy, protichemickej prípravy, topografie a streľby zo vzduchovky na trati dlhej cca 800 m preukázali dobrú pripravenosť a snahu plniť úlohy. Družstvo žiakov ZŠ Klokočov v zložení Katarína Halagačková, Lenka Kapusniaková, Michal Tuhovčiak a Peter Michalisko pod vedením Mgr. Niny Kopeckej v súťaži obsadili prvé miesto, čím zopakovali svoje víťazstvo z predchádzajúceho roka.

Základná škola Klokočov - ústredie
ročník 1. - 9.
riaditeľ Mgr. Kopecký
zástupca riaditeľa - Mgr. Stuchlíková
č.t. 4358 112

Materská škola Klokočov - Hlavice

riaditeľka Anna Horčičáková
č.t. 4358 184