Riaditeľka ZŠ oznamuje, že dňa 10.11.2020 žiaci 1. - 4. ročníka nastupujú do školy a vyučujú sa podľa riadneho rozvrhu.
Žiaci prinesú Potvrdenie o bezinfekčnosti dieťaťa.
Žiaci, ktorí boli v karanténe prinesú aj potvrdenie od detského lekára o ukončení karantény.
Žiaci druhého stupňa sa naďalej vyučujú dištančnou formou.
MŠ Klokočov dňa 10.11.2020 funguje.