hasiciByť hasičom je poslanie, poslanie človeka naplnené skutkami a činmi odvahy a hrdinstva. Svoje neľahké povolanie takto prišli dňa 5. mája 2015 predstaviť hasiči z Dobrovoľného hasičského zboru v Klokočove žiakom Základnej školy Klokočov. Je chvályhodné, že si hasiči popri svojom zamestnaní, každodennej práci a dobrovoľníckej činnosti, našli voľný čas a venujú sa prostredníctvom prednášok výchove detí z obce Klokočov. Touto cestou by som rada vyjadrila vďaku Dobrovoľnému hasičskému zboru v Klokočove za ich ochotu a popriala im v ich ďalšej aktívnej činnosti mnoho úspechov.

Ing. Jarmila Krišťáková
riaditeľka školy