Služby

Sample Image 

Kamenárstvo BELKO prijíma objednávky:
Klokočov- Hlavice, Rieka 1022 a Korňa, Komaníková 792
č.t. 0907 870 518 a 0907 871 463

Slovenská pošta 

Pobočka Slovenskej pošty v Klokočove, ktorá sa nachádza vpriestoroch Motela Klokočovan.