ZVOZ SA USKUTOČNÍ VO ŠTVRTOK 30. APRÍLA 2020

Obecný úrad v Klokočove oznamuje, že v dňoch od 27.04.2020 - 30.04.2020 sa uskutoční zber železného šrotu, bielej techniky /pračiek, chladničiek, televízorov, rádií/, ako aj veľkoobjemového odpadu.
Zber sa uskutoční v nasledovných zberných miestach:

Hrubý Buk na zastávke
Hlavice Rieka na zastávke
Hlavice u Zajacov, Kyčery           pri kontajneri
Hlavice u Galusa popri hlavnej ceste
Hlavice u Gaška na zastávke
U Mudríka na zastávke
V Klíne – u Holazov pri kontajneri
Vrchpredmier u obchodu;
kontajner u p. Menšíka;
kontajner u p. Kapusňaka;
Klokočov – prevádzkareň za budovou vo dvore
Klokočov – Ústredie        u bývalého obchodu p. Stopkovej
Kornica u garáže, oproti obchodu p. Hrušku;        
zastávka u Stopky;
pod mostom u pána Zigmunda;
kontajner u p. Tabačíkovej;
zastávka na Ohrade u Šamajov;
zastávka Konečná   
Riečky bývalá MŠ
Vyšné Riečky pri kontajneri u p. Koniarovej;
konečná zastávka u p. Jurgy
Nižné Riečky pri kontajneri u p. Hrtúsa
Nižné Rybárie pri kontajneri u Smažáka
Rybárie bývalá stará ZŠ

 

Upozornenie!

Prosíme občanov, aby na zberné miesta neukladali vo vreciach zmesový komunálny odpad, ktorý patrí do popolnice a kontajnera, stavebný odpad !!! 

Zvoz je zameraný len na zber železného šrotu –  pračiek, chladničiek, televízorov, rádií a veľkoobjemového odpadu.

Zvoz sa uskutoční vo štvrtok 30. apríla 2020

Jana Foldinová
starostka obce