Pre obec Klokočov pripravilo Združenie TKO Semeteš n.o.:

pdfKALENDÁR zberov a prepráv na 1. a II. polrok 2020 - Obec KLOKOČOV   32,130 kb

Informácie na tel. čísle 041/4361 363, mobilný tel.: 0907 848 057, www.tkosemetes.org