ODPAD SA BUDE PRIEBEŽNE ZVÁŽAŤ V DŇOCH 25.04., 26.04., 29.04. a 30.04.2019

Obecný úrad v Klokočove oznamuje, že v dňoch od 23.04.2019-30.04.2019 sa uskutoční zber železného šrotu /pračiek, chladničiek, televízorov, rádií/, nebezpečného odpadu /autobatérii/, ako aj veľkoobjemového odpadu.


Zber sa uskutoční v nasledovných zberných miestach:Hrubý Buk
na zastávke
Hlavice Rieka na zastávke
Hlavice u Zajacov, Kyčery          
pri kontajneri
Hlavice u Galusa popri hlavnej ceste
Hlavice u Gaška na zastávke
U Mudríka na zastávke
V Klíne – u Holazov pri kontajneri
Vrchpredmier u obchodu;
kontajner u p. Menšíka;
kontajner u p. Kapusňaka;
Klokočov – prevádzkareň za budovou vo dvore
Klokočov – Ústredie       
u bývalého obchodu p. Stopkovej
Kornica u garáže, oproti obchodu p. Hrušku;        
zastávka u Stopky;
pod mostom u pána Zigmunda;
kontajner u p. Tabačíkovej;
zastávka na Ohrade u Šamajov;
zastávka Konečná   
Riečky bývalá MŠ
Vyšné Riečky pri kontajneri u p. Koniarovej;
konečná zastávka u p. Jurgy
Nižné Riečky pri kontajneri u p. Hrtúsa
Nižné Rybárie pri kontajneri u Smažáka
Rybárie bývalá stará ZŠ

 

Upozornenie!
Prosíme občanov, aby na zberné miesta neukladali
vo vreciach zmesový komunálny odpad, ktorý patrí do popolnice a kontajnera,
stavebný odpad a drevené dosky!!! 

Zvoz je zameraný len na zber železného šrotu – pračiek, chladničiek, televízorov, rádií a veľkoobjemového odpadu.

 

Odpad sa bude priebežne zvážať v dňoch 25.04., 26.04., 29.04. a 30.04.2019

Jana Foldinová
starostka obce