ZVOZ SA USKUTOČNÍ V SOBOTU 05. MÁJA 2018

Obecný úrad v Klokočove oznamuje, že v dňoch od 30.04.2018 - 05.05.2018 sa uskutoční zber železného šrotu /pračiek, chladničiek, televízorov, rádií/, nebezpečného odpadu /autobatérii/, ako aj veľkoobjemového odpadu /karosérii áut/.

Zber sa uskutoční v nasledovných zberných miestach:


Hrubý Buk
na zastávke
Hlavice Rieka na zastávke
Hlavice u Zajacov, Kyčery          
pri kontajneri
Hlavice u Galusa popri hlavnej ceste
Hlavice u Gaška na zastávke
U Mudríka na zastávke
V Klíne – u Holazov pri kontajneri
Vrchpredmier u obchodu;
kontajner u p. Menšíka;
kontajner u p. Kapusňaka;
kontajner u vodárne
Klokočov – prevádzkareň za budovou vo dvore
Klokočov – Ústredie       
u bývalého obchodu p. Stopkovej
Kornica u garáže, oproti obchodu p. Hrušku;        
zastávka u Stopky;
pod mostom u pána Zigmunda;
kontajner u p. Tabačíkovej;
zastávka na Ohrade u Šamajov;
zastávka Konečná   
Riečky bývalá MŠ
Vyšné Riečky pri kontajneri u p. Koniarovej;
konečná zastávka u p. Jurgy
Nižné Riečky pri kontajneri u p. Hrtúsa
Nižné Rybárie pri kontajneri u Smažáka
Rybárie bývalá stará ZŠ

Upozornenie!
Prosíme občanov, aby na zberné miesta neukladali vo vreciach zmesový komunálny odpad, ktorý patrí do popolnice a kontajnera, stavebný odpad a drevené dosky!!! 
Zvoz je zameraný len na zber železného šrotu – pračiek, chladničiek, televízorov, rádií a veľkoobjemového odpadu.

Zvoz sa uskutoční v sobotu 05. mája 2018

Veronika Haferová
starostka obce

Jana Foldinová
poverená zastupovaním