Zvoz veľkoobjemového odpaduPočas týždňa od 2. - 6. mája 2017 sa v obci Klokočov konal zvoz veľkoobjemového odpadu, ktorý obec Klokočov organizuje 2x ročne.
Starostka obce Veronika Haferová v sobotu ráno všetkých privítala. Po úvodných slovách pracovníci OÚ Klokočov a VPP pracovníci boli rozdelení do skupín, ktoré mali pridelené jednotlivé lokality obce Klokočov, odkiaľ sa začal zvážať veľkoobjemový odpad. Občania mohli na stanovené zberné miesta vyložiť veľkoobjemový odpad, železný šrot, pračky, chladničky, televízory, staré rádiá ako aj obnosené a nepotrebné šatstvo.

V sobotu, 6. mája 2017 sa zúčastnili zberu pracovníci Metod Čuboň, František Čuboň, Pavol Gunčaga, Milan Krenželok, Anna Koniarová, Mgr. Paula Pápolová, Zdenka Stopková a pracovníci VPP: Emília Stolaríková, Emília Litvíková, Ján Mojžiščák, Jozef Hrčka, Pavol Hafera, František Paľuch, Miroslav Baják, František Horčičák, Jana Kudláčová, Kubalová Viera.
Ďakujeme všetkým pracovníkom, ktorí sa zúčastnili sobotňajšieho zberu a zároveň  ďakujeme aj občanom, ktorí využili možnosť zbaviť sa veľkoobjemového odpadu a v plnej miere tento zvoz využili