O obci

Kultúrny život v obci je málo rozvinutý. Chýba kultúrny dom, kde by sa mohli konať rôzne kultúrne podujatia. Jediným vhodným miestom boli a v súčasnosti ostávajú školy, kde sa v minulosti pod vedením učiteľov odohralo viacero divadelných predstavení.
V roku 1954 bola v Klíne zriadená Osvetová izba a jej správkyňou sa stala Mária Comorková a tajomníkom Jozef Valach. Osvetové pobočky boli zriadené v Kornici, Riečkach i na Hlaviciach. Ich hlavnou činnosťou bolo najmä vypožičiavanie kníh. Prvými knihovníčkami v celoobecnej knižnici v Klíne sa stali Rozália Šamajová a Anna Haviarová.V osemročnej strednej škole v Klíne a v ZŠ Klokočov-ústredie sa uskutočňovali filmové predstavenia.