Materská škola

Milí rodičia.
Ak máte záujem umiestniť svoje dieťa do Materskej školy Klokočov od septembra 2014, môžete tak urobiť od 24.2.2014 do 28.2.2014 a od 3.3.2014 do 7.3.2014 každý deň v čase od 11.00 hod. do 12.30 hod.
Podmienky zápisu a prijatia nájdete tu.

Výlet do Mini ZOO OškerdaV mene detí a rodičov ďakujeme starostovi obce Klokočov Ľubošovi Strížovi za krásny výlet do Mini ZOO Oškerda. Deti mali možnosť priamo pozorovať zvieratká, ako sliepky, koníky, pávy, tigra a aj leva. Veľkú radosť mali z detského zábavného parku. Všetci sme sa potešili z príjemného počasia. Plní nádherných zážitkov sme sa s krásnym prostredím len ťažko lúčili.
Ďakujeme.

riad. MŠ Bc. I. Časnochová

Vážení rodičia.

Žiadam rodičov, ktorí majú záujem o umiestnenie svojho dieťaťa do MŠ Klokočov v šk. roku 2013/2014, aby sa prihlásili u p. riaditeľky na t. č. 0908 043 638 do 31. 7. 2013. V prípade väčšieho počtu detí, by sa mohla otvoriť tretia trieda.

riad. MŠ Klokočov Bc. I. Časnochová

Chceme sa poďakovať pánovi starostovi, ktorý sa pričinil o toto vydarené podujatie MDD venované našim deťom, za veľa sladkostí a za super nafukovací hrad, šťastné úsmevy detí hovorili za všetko. Prajem aj naďalej veľa úspechov pri ďalších takýchto krásnych akciách.

riaditeľka MŠ Klokočov Bc. I. Časnochová

Prinášame Vám fotografie zo sviatku MDD

Vážení rodičia a spoluobčania.

Prosíme Vás o podporu Vášho hlasu na získanie financií pre našu škôlku Klokočov, zaslaním hlasovacieho kupónu z Kysuckých novín.
Ďakujeme.
 
Kolektív MŠ a jej deti.