Komisia rozvoja a eurofoncov:

Predseda: Ing. Radoslav Zajac
Členovia: Mgr. Zuzana Nováková, Ing. Peter Kubošek, Mgr. Jozef Gondek