Sample Image Pod vedením Pavla Polku sa zúčastnili dňa 5. júla 2008 aj turisti Slávnostnej svätej omše v kaplnke sv. Cyrila a Metoda na Bielom kríži. Skupina turistov prišla peši z Klina cez Doroťanku a Suľov na Biely Kríž.
Niekoľko fotografií z výstupu aj svätej omše dal k dispozícií turista Janko Chromík.

Sample Image
Pavol Polka pri turistickom výstupe na hranici ČR a SR pri informačnej tabuli


Sample Image
Turisti sa prišli pozrieť na Biely Kríž, v pozadí je p. diakón Jirka Filipec


Sample Image
Novorekonštruovaný kríž na zemí obce Staré Hámre - túto rekonštrukciu financovali Lesy ČR

Sample Image
Tento krásny Biely Kríž v náruči hôr si návštevníci zvečnili prostredníctvom fotoaparátov

Sample Image
Turista Pavol Polka sa so svojimi poznatkami podelil i s p. Šimečkom a Jozefom Srníčkom

Sample Image
Drevená zvonica nad Chatou Bielý Kríž

Sample Image
Kaplnka sv. Cyrila a Metoda

Sample Image
Na sv. omši sa zúčastnili českí i slovenskí veriaci

Sample Image
Sv. omšu slúžil vdp. Kamil Lieskovský a diakón Jirka Filipec

Sample Image
Sv. omšu slúžil vdp. Kamil Lieskovský a diakón Jirka Filipec

Sample Image
Rodina Polkovcov

Sample Image
Svätá omša

Sample Image
Svätá omša

Sample Image
Pán Lysek sa prihovoril občanom a poinformoval ich ako došlo k nápadu nadviazania družby medzi českou obcou Krásna a slovenskou obcou Klokočov

Sample Image
Starostka obce Krásná Ing. Bohačíková odovzdala starostovi obce Klokočov Ľubošovi Strížovi pamätný list o odovzdaní rastlinky "Klokoča"

Sample Image
Dvaja turisti a fotografovia p. Lysek a p. Tuhovčák

Sample Image
Novozrekonštruovaná Chata Súlov

Sample Image
Starosta Ľuboš Stríž, pán farár Kamil Lieskovský, starostka obce Staré Hámre si boli pozrieť nový kríž

Sample Image
Sample Image
Spoločná fotografia s občanmi Klokočova, Krásnej a Morávky

Sample Image
Spoločná fotografia s občanmi Klokočova, Krásnej a Morávky

Sample Image
p. Ing. Bohačíkova, pán farár Kamil Lieskovský, starosta Ľuboš Stríž, starostka obce Staré Hámre

Sample Image
Pohľad na Doroťanku

Sample Image
Náš úspešný záhradník p. Halagačka dokončuje posledné úpravy novozasadených kríkov "Klokoča"