Príprava ihriska na KašankeV posledných dňoch, vďaka obyvateľom, ktorí umožnili vstup na pozemok, obec začala s úpravou terénu a čistenia pozemku ihriska na Kašanke.
V začiatkoch bolo ihrisko skultivované p. Františkom Šamajom. Obec sa snaží ihrisko sfunkčniť predovšetkým svojpomocne. Úprava ihriska vyžaduje ešte veľa obetavej práce, preto sú obcou Klokočov organizované brigády, ktorých sa zúčastnili pracovníci OÚ, občania obce, ktorým osud ihriska nie je ľahostajný.
Momentálne obec zháňa finančné prostriedky, ktoré budú použité na zatrávnenie ihriska spolu s ďalšími úpravami. Touto cestou chceme osloviť sponzorov, ktorým za sponzorské vopred ďakujeme.
Taktiež ďakujeme všetkým dobrovoľníkom, ktorí sa brigád zúčastnili.