Sample Image 

V článku odkazy na fotografie zo súťaže.

V nedeľu 5.7.2009 sa v Klokočove konal XVI. ročník hasičskej súťaže o „Putovný pohár starostu obce“. Na slávnostnom otvorení sa nastúpeným družstvám prihovoril starosta obce Ľuboš Stríž. V daždivom počasí svoje schopnosti predviedlo 22 družstiev, z toho 4 ženské zo Slovenska a Čiech. Najlepšie výsledky muži:
1. miesto MVK TEAM, čas 15,132 s.
2. miesto Žilina – Trnové, čas 15,245 s.
3. miesto DHZ Klokočov, čas 15,692 s.
V ženskej kategórií:
1. Turčianske Kľačany, čas 19,873 s.
2. Horný Kelčov, čas 24,990 s.

Spestrením súťaže bol požiarny útok mužov z Klokočova s renovovanou Hasičskou striekačkou PS 8. Vďaka patrí členovi Ondrejovi Valčuhovi ml., ktorí sa zaslúžil o obnovenie tejto striekačky.
DHZ Klokočov ďakuje všetkým, ktorí pomohli zorganizovať tento hasičský deň a hlavne našim sponzorom:
Obecný úrad Klokočov, Timea s.r.o. František Čečotka Olešná, Mgr. Ladislav Dorociak – riaditeľ CVČ Rosička Klokočov, Potraviny Rieka Anna Čečotková, rodina Strížová Hlavice, František Krištiak – Hlavice, Píla MARCO – Pavol Marec – Klokočov, Potraviny Anna Polková – Klokočov, Potraviny Štefan Hruška – Kornica, Potraviny Mária Šuríková – Kornica, Rozličný tovar Klín – Oľga Šuríková, Potraviny Pavol Brezina – Klokočov, Kvetinárstvo Renáta Balašová – Klokočov, Elektroinštalačné práce Pavol Polka, Cukráreň Klára Jarmila Tabačíková – Klokočov, Katarína Janešíková – Hlavice, Autobusová doprava Miroslav Budoš  - Turzovka, Autobusová doprava Danko Zajac - Turzovka, Ovocity Miroslav Hejčík – Turzovka, Textil Dagmar Dedičová – Klokočov, Kysucké pekárne Vilija – Čadca, Pohostinstvo Miroslav Tkáčik – Klín.

Hasičský deň v Klokočove - fotografie hasičskej súťaže - I. časť
Hasičský deň v Klokočove - fotografie hasičskej súťaže - II. časť
Hasičský deň v Klokočove - fotografie hasičskej súťaže - III. časť