Sample ImageKlokočovskí hasiči oslavovali...

Dňa 3.5.2009 si hasiči pripomenuli sviatok sv. FLORIÁNA- patróna hasičov a zároveň 55. výročie založenia DHZ Klokočov. Slávnosť začala svätou omšou v kostole, ktorej sa zúčastnili aj hasiči družobnej organizácie SDH Dolní Lomná ČR. Po skončení sv. omše sa hasiči v sprievode presunuli do zasadačky OÚ kde začala slávnostná schôdza.  Ktorú začal riaditeľ OV DPO Čadca slovami o živote sv. Floriána.
Ďalej bolo hasičom pri príležitosti 55. výročia DHZ Klokočov  odovzdané: Pozdravné listy, stužky za "10",  "20", "30", "40", "50" rokov u hasičov, ďalej medaile - "Za zásluhy, Za príkladnú prácu , Za mimoriadne zásluhy".

Ďalej nasledoval najdôležitejší bod schôdze. Kde DHZ Klokočov a SDH Dolní Lomná po 21 rokoch spolupráce, obnovili zmluvu potvrdzujúcu pokračovanie ich vzájomných vzťahoch.

Hasiči ďakujú p. farárovi Mgr. Kamilovi Lieskovskému, ktorý sv. omšou – obetovanou za hasičov, takto prispel k oslave ich sviatku.

Sample Image 
sprievod hasičov od OU ku kostolu

Sample Image
sprievod hasičov už asj s p. farárom
Sample Image
čestná stráž Klokočovského patrona hasičov Floriana
Sample Image
čestná stráž historickej zástavy DHZ Klokočov

Sample Image
spoločne foto hasičov

Sample Image
foto hasičov
Sample Image
predseda DHZ Klokočov podpisuje novú družobnú zmluvu
Sample Image
družobná zmluva medzi DHZ Klokočov a SDH Dolní Lomná
Sample Image
výmena zmlúv
Sample Image
odovzdávanie stužiek a medailí
Sample Image
predseda DHZ Klokočov odovzdáva ocenenie starostovi SDH Dolní Lomná
Sample Image
sv. Florián - Patrón hasičov z Klokočova