Okresná konferencia Dobrovoľnej požiarnej ocharny v Čadci (17.2.2007)

V okrese Čadca má požiarna ochrana bohaté tradície organizovania záchranných prác najmä pri veľkých a rozsiahlych požiaroch, pri živelných pohromách, ale aj na úseku požiarno-taktickom, preventívno-výchovnom a kultúrno-spoločenskom.
Dobrovoľní hasiči na Kysuciach preukazovali svoje hrdinstvá pri rôznych zásahoch, ako bol obrovský požiar v roku 1904 v Kysuckom Novom Meste, pri záchranných prácach zosuvu pôdy v Riečnici v roku 1962, pri hasení drevárskeho kombinátu v Krásne nad Kysucou v roku 1957, pri povodniach v Turzovke, Svrčinovci, Klokočove, Rakovej, Starej a Novej Bystrici a iných obciach, pri snehovej kalamite v roku 2005 a 2006, ďalej pri hasení lesných porastov, rodinných domov, obchodov, bytov, požiarov vagónov, vozidiel a podobných zariadení. ...

... Do odbornej školy požiarnej ochrany v Martine sme zabezpečili účasť na týždenné kurzy predsedov, referentov prevencie a okrskových inštruktorov okresu, 8 funkcionárov z DHZ Stará Bystrica, Vysoká nad Kysucou, Klubina, Raková, Radôstka, Klokočov a Olešná. ...

...V OŠ DPO v Martine boli vyškolení z nášho okresu 3 okrskoví velitelia, 2 rozhodcovia, 3 absolvovali skúšky na odznak odbornosti Požiarnik I. stupňa a 6 na odznaky odbornosti vedúci mládeže II. a I. stupňa z DHZ Čadca, Podvysoká, Klokočov, Staškov, Raková, Turzovka, Oščadnica, Klubina a Zákopčie. Piati funkcionári boli ocenení medailou M. Schmidta za výcvik, a to Pavol Kreana zo Svrčinovca, František Žilka z Klokočova, Mgr. Jozef Hluchý zo Starej Bystrice, Miroslav Smažák z Korne a Ján Janošec zo Staškova. ...

...V posledných rokoch sa zvýšila príprava a úroveň organizovania jubilejných súťaží a súťaží o pohár primátorov miesta starostov obcí. Dlhoročnú tradíciu pri ich organizovaní majú DHZ Turzovka, Skalité, Raková, Makov, Korňa, Klokočov, Podvysoká a iné. ...

...Pre zapájanie ZŠ do výchovy mládeže k predchádzaniu požiarom OV DPO organizuje každoročne súťaž žiakov v grafickom prejave na tému "Hasiči očami detí". V roku 2005 DPO SR v Bratislave ocenil výtvarné práce z obce Raková a Turzovka a v roku 2006 z Oščadnice a Klokočova. ...

...Medailou za mimoriadne zásluhy bol ocenený DHZ Stará Bystrica, Podvysoká, Raková, Nová Bystrica a Staškov. Z členov DPO Štefan Valčuha z Klokočova, Jozef Kocúr zo Skalitého, František Kľučka zo Zákopčia, Milan Riečičiar z Novej Bystrice, Mgr. Milan Lalinský z Vychylovky, Ondrej Hulák z Radôstky a Ladislav Heglas z Rakovej. ...

Prevzaté z týždenníka Kysuce, vyšlo 14. februára 2007, celý článok nájdete tu.