Dobrovoľný hasičský zbor Klokočov, Vás srdečne pozýva na I. ročník detskej pohárovej hasičskej súťaže „O PUTOVNÚ VÁZU DHZ KLOKOČOV“
Dátum: 7. júla 2019 /nedeľa/

Miesto konania:  Klokočov – Klin, pri hasičskej zbrojnici
Program: Prezentácia družstiev: 07.30 hod.
Začiatok súťaže: 08.00 hod.
Štartovné: 7 € (v cene strava pre 8 členov družstva)

1.Kategória: Chlapci, Dievčatá - v roku 2019 nesmie mať súťažiaci 17 rokov,
Povrch súťažnej dráhy: štart a základňa nábeh 10m – betón, tráva, elektrická časomiera a sklápacie terče
Požiarny útok – podľa DPO, Družstvo si môže požičať jedného člena, ten musí štartovať v drese svojho družstva.
Výzbroj
– PS-12, 2x hadica B, 4x hadica C , 2x prúdnica, rozdeľovač - funkčne ovládanie ventilov, 2x savica, kôš s klapkou, 2x kľúč.
Výstroj – Jednotná pre celé družstvo, prilba, nohavice zakrývajúce kolena, kopačky povolené

Chlapci:                             Dievčatá:
1.miesto - pohár                     1.miesto - pohár                                 
2.miesto - pohár                     2.miesto - pohár
3.miesto - pohár                     3.miesto - pohár


Družstvá budú štartovať podľa príchodu.
Súťažiaci štartujú na vlastné nebezpečie.

Telefón:  
referent mládeže - Pavol Stopka 0902 507 368
veliteľ DHZ - Ján Hruška 0910 134 619

Tešíme sa na Vašu účasť!

Štefan Valčuha, predseda DHZ
Ján Hruška, veliteľ DHZ