Dobrovoľný hasičský zbor Klokočov, Vás pozýva na XXVI. roč. pohárovej súťaže „O PUTOVNÝ POHÁR STAROSTKY OBCE“
Dátum: 7. júla 2019 /nedeľa/

Miesto konania: Klokočov – Klin, pri hasičskej zbrojnici
Program: Prezentácia družstiev: 10.30 hod.
Začiatok súťaže: 11.00 hod.
Štartovné: 7 €


1.Kategória:
muži, ženy,
Povrch súťažnej dráhy: štart a základňa – betón, tráva, elektrická časomiera a sklápacie terče
Požiarny útok – Hurá systém, spoje na papier, kôš pred ponorením a po vytiahnutí z nádrže našrobovaný. Savice nemusia byť zošrobované. Čiara nástreku nedotknuteľná. Družstvo si môže požičať jedného člena, ten musí štartovať v drese svojho družstva.
Výzbroj – PS-12, 2x hadica B, 4x hadica C (športové), 2x prúdnica, rozdeľovač, 2x savica 2,5 m, kôš, 2x kľúč.

2.Kategória: muži, ženy, štartovné sa neplatí.
Prevedenie požiarneho útoku Hurá systém s prenosnou motorovou striekačkou TOHATSU, (2 savice 2,5 m, 1 sací kôš, športové hadice 2x hadica B 65, 4x hadica C38 alebo 42)

Výstroj – Jednotná pre celé družstvo, opások, prilba.
Družstvá budú štartovať podľa príchodu.

Súťažiaci štartujú na vlastné nebezpečie.

Telefón:
veliteľ - Ján Hruška 0910 134 619
strojník - Ján Horčičák 0902 598 144

Muži                                 Ženy                           Kategória s TOHATSU
1.Miesto PP+P+80€      1.Miesto P+30 €            1. Miesto vecná cena       
2.Miesto P+60 €           2.Miesto P+20 €            2. Miesto vecná cena        
3.Miesto P+30 €           3.Miesto P+10 €            3. Miesto vecná cena                 
4.Miesto     20 €
5.Miesto     10 €


Tešíme sa na Vašu účasť!

Jana Foldinová, starostka obce
Ján Hruška, veliteľ DHZ