Vytlačiť
V roku 2005 bolo DHZ Klokočov pozvané od DHZ Oščadnican na svätenie hasičskej zástavy a sv. Floriana k ich 80 výročiu založenia zboru.
Zúčastnili sa tu viaceré hasičské zbory zo svojimi prápormi. Na sv. omši bolo cez 35 hasičov v uniformách. Naši hasiči sa zúčastnili aj zo svojím práporom.
Sample Image 
 Sample Image
 Sample Image
 Sample Image
 Sample Image
 Sample Image
 Sample Image
 Sample Image