Na internete môžete nájsť oficiálnu webovú stránku DHZO Klokočov na: www.hasiciklokocov.sk