Dobrovoľný hasičský zbor Klokočov, Vás pozýva na XXV. roč. pohárovej súťaže „O PUTOVNÝ  POHÁR  STAROSTKY  OBCE“
Dátum: 1. júla 2018 /nedeľa/
Miesto konania: Klokočov – Klin, pri hasičskej zbrojnici
Program:
Prezentácia družstiev: 10.30 hod.
Začiatok súťaže: 11.00 hod.

Štartovné: 7 €
1.Kategória: muži, ženy,
Povrch súťažnej dráhy: štart a základňa – betón, tráva, elektrická časomiera a sklapacie terče
Požiarny útok – Hurá systém, spoje na papier, kôš pred ponorením a po vytiahnutí z nádrže našrobovaný. Savice nemusia byť zošrobované. Čiara nástreku nedotknuteľná. Družstvo si môže požičať jedného člena, ten musí štartovať v drese svojho družstva.
Výzbroj – PS-12, 2x hadica B, 4x hadica C / športové/, 2x prúdnica, rozdeľovač, 2x savica 2,5 m, kôš, 2x kľúč.

2.Kategória: muži, ženy, štartovné sa neplatí.
Prevedenie požiarneho útoku Hurá systém s prenosnou motorovou striekačkou TOHATSU, /2 savice 2,5 m, 1 sací kôš, športové hadice 2x hadica B 65, 4x hadica C38 alebo 42/

Výstroj – Jednotná pre celé družstvo, opások, prilba.
Družstvá budú štartovať podľa príchodu.