Prehľad zásahov DHZO KLOKOČOV za rok 2015V roku 2015 mala naša jednotka DHZO Klokočov celkovo 19 výjazdov:
11 krát pri požiari
5  krát technická pomoc
1  krát požiarna hliadka
2  krát taktické cvičenie


 

1. Požiar
Dňa 26.04.2015 sme boli vyslaní k požiaru veľkokapacitného kontajnera Klokočov-ústredie pri cintoríne

Výjazd 1+2 s technikou - CAS 32 Tatra 815
Po príchode na miesto zásahu sme zistili, že sa jedná o požiar veľkokapacitného kontajnera. Požiar bol zlikvidovaný pomocou jedného prúdu C. Rozhrabanie odpadu a následné dohasenie. Po zbalení vecných prostriedkov sa jednotka vrátila na základňu.

Čas: Výjazd 10:00; Príchod 11:25
2. Požiar
Dňa 20.05.2015 sme boli vyslaní k požiaru veľkokapacitného kontajnera Klokočov-ústredie pri cintoríne

Výjazd 1+2 s technikou - CAS 32 Tatra 815
Po príchode na miesto zásahu sme zistili, že sa jedná o požiar veľkokapacitného kontajnera. Požiar bol zlikvidovaný pomocou jedného prúdu C. Rozhrabanie odpadu a následné dohasenie. Po zbalení vecných prostriedkov sa jednotka vrátila na základňu.

Čas: Výjazd 7:45; Príchod 9:00
3. Technický zásah (pátranie po nezvestnej osobe)

Dňa 09.06.2015 bola vyslaná jednotka 1+2 s vozidlom Ávia na pomoc pri hľadaní nezvestnej osoby v meste Čadca časť Podzávoz. Počas výjazdu bola jednotka odvolaná,nakoľko sa stratené dievča našlo. Jednotka sa vrátila na základňu.       

Čas: Výjazd 10:15; Príchod 11:00
4. Technický zásah
Dňa 13.06.2015 na žiadosť starostky obce sme zabezpečili dva krát dovoz vody na hodové slávnosti, ktoré sa konali v obci Klokočov.  
Technika - CAS 32 Tatra 815 1+1

Čas: Výjazd 8:00; Príchod 10:00
5. Technický zásah
Starostka obce  nás požiadala o reguláciu dopravy na hodových slávnostiach ,ktoré sa konali dňa 14.06.2015 v obci Klokočov. Dvaja členovia regulovali dopravu a dávali pozor, aby nedošlo k dopravnej nehode.   

Čas: Výjazd 13:00; Príchod 15:00
6. Požiar
Dňa 18.06.2015 veliteľ z HS Turzovka sa spojil s veliteľom DHZO Klokočov, ktorý býva neďaleko. Veliteľ DHZO Klokočov prišiel súkromným vozidlom k veliteľovi zásahu, spoločne sme sa vydali k miestu zásahu osobným vozidlom nakoľko cesta bola pre hasičskú techniku neprejazdná. Po príjazde na miesto zásahu sme našli  miestneho občana, ako spaľoval seno na záhrade. Spaľovanie mu bolo prikázané ukončiť, bol poučený veliteľom zásahu v zmysle zákona o Ochrane pred požiarmi.     

Čas: Výjazd 15:00; Príchod 15:44
7. Požiar
Dňa 05.07.2015 na základe hlásenia starostky obce Klokočov, veliteľ DHZO kontaktoval operačné stredisko HaZZ  Žilina, kde informoval operačného dôstojníka o požiari v časti Klokočov (Sudopark) – info o udalosti, prvé družstvo vykonalo výjazd 1+4 z Ávia na prieskum požiaru. Po príchode na miesto  jednotka zistila ,že sa jedná o lesný požiar v nedostupnom teréne. Veliteľ DHZO Klokočov požiadal operačné stredisko, aby vyslal ďalšie jednotky. Druhé družstvo vykonalo výjazd 1+2 CAS 32 Tatra 148, čas 13:25 hod. Na miesto udalosti sa dostavila jednotka DHZO Klokočov a jednotka z HS Turzovka s vozidlom TATRA 815-7.Velitel DHZO Klokočov s veliteľom z HS Turzovka sa dohodli na ďalšom postupe hasenia. Nakoľko sa požiar nachádzal v nedostupnom teréne hasiči hasili pomocou ručných prostriedkov genfovaky, motyky, lopaty. Na miesto požiaru prišla štvorkolka Polaris z HS Čadca, ktorá nám dovážala vodu v bareloch.
Po zbalení prostriedkov sa jednotka vrátila na základňu.

Čas: Výjazd 13:00; Príchod 18:00
8. Požiar
Výjazd jednotky: 16:28 hod.
– info o udalosti, dňa 07.07.2015 družstvo vykonalo výjazd 1+4 s technikou CAS 32 Tatra 815 do časti Klokočov (Sudopark). Po príchode na miesto jednotka zistila, že sa jedná o lesný požiar v nedostupnom teréne v rozlohe 50x100 m. Začali sa hasebné práce pomocou ručných prostriedkov genfovaky, motyky. Na miesto požiaru dorazila jednotka z HS Turzovka s vozidlom CAS 32 Tatra 815-7. Veliteľ z HS Turzovka prišiel na požiarovisko a prieskumom sme zistili, že bude lepšie natiahnuť vedenie od CAS 32 Tatra 815-7. Nakoľko sa muselo vedenie naťahovať vo veľkej vzdialenosti cca 500 m, veliteľ si povolal ďalšie jednotky. Na miesto udalosti dorazili ďalšie jednotky HaZZ Čadca, DHZO Korňa, DHZM Turzovka. V útočnom vedení bolo použité tlakové čerpadlo, nakoľko bolo veľké prevýšenie. Po natiahnutí útočného vedenia ukončeného tromi „D“ prúdmi. Pokračovalo sa v hasebných prácach. Jednotka z DHZO Klokočov v počte 1+1 zabezpečovala dovoz vody na miesto požiaru.
Po zbalení prostriedkov sa jednotka vrátila na základňu.
Odchod: 19:59  

Čas: Výjazd 16:24; Príchod 20:30
9. Technický zásah
Dňa 24.07.2015 na žiadosť starostky obce sme zasahovali pri čistení hlavných ciest od naplaveného štrku po silnej búrke v miestnej časti Klokočov-Hlavice (Polkovia, Mudrikovia, Holazovia) a vo Vrchpredmieri (pod Pavlikom, Žorom a u Papika v Kline). Zásah s technikou CAS 32 Tatra 148 1+2 ,očistenie hlavných ciest za pomoci asanačnej lišty a lopát.                                   

Čas: Výjazd 19:15; Príchod 21:35
10. Požiarna hliadka
Dňa 29.08.2015 sa v obci Klokočov-Konečná konalo podujatie „ĽUDIA ĽUĎOM V BESKYDÁCH“.
Starostkou obce sme boli požiadaní o zabezpečenie požiarnej hliadky.
Na tomto podujatí sa pálí vatra, na ktorú sme po zapálený dávali pozor ,aby nedošlo k požiaru. Zvyšky vatry sme uhasili jedným prúdom „C“. Použitá technika -  CAS 32 Tatra 815 1+1.

Čas: Výjazd 16:35; Príchod 01:08
11. Taktické cvičenie (Základná škola Klokočov)
Dňa 04.09.2015 sa uskutočnilo v Klokočové taktické cvičenie s námetom zdolávanie požiaru strechy ZŠ, cieľom ktorého bolo preveriť súhru a koordináciu zúčastnených zás. jednotiek, spoluprácu veliteľa zásahu s veliteľmi jednotiek, funkčnosť has. techniky, postup a záchrana osôb pri hasení požiaru. Zúčastnili  sa zásahové jednotky - HaZZ Čadca, HaZZ Turzovka, DHZM Turzovka, DHZO Klokočov, DHZO Korňa, JSDH Dolní Lomná, celkovo v počte 35 členov a 11 ks techniky. O 9.01 hod. bol ohlásený poplach riaditeľkou ZŠ na KOS v Žiline – simulovaný požiar strechy ZŠ, následne prebehla evakuácia osôb. V budove sa nachádzali zranené osoby, ktoré bolo treba prieskumom vyhľadať, poskytnúť prvú predlekársku pomoc a vyniesť z budovy. Nasledoval príchod prvých jednotiek, ktorým veliteľ  zásahu pridelil jednotlivé úseky. Boli vytvorené 3 útočné prúdy, z toho 2 prúdy boli natiahnuté hlavným vchodom k miestu požiaru a jeden prúd bol vedený únikovým východom. Na tomto cvičení bola použitá aj výšková technika – rebrík, pomocou ktorého sa musela z budovy jedna osoba evakuovať. Požiar strechy bol likvidovaný  pomocou lafetovej prúdnice z výškovej techniky z vonku. Doplňovanie vody bolo zabezpečované pomocou čerpadla z rieky hadicovým vedením v dĺžke 100 m. Po skončení cvičenia boli prejdené všetky úseky zásahu, či bol správny postup činnosti.
Použitá technika CAS 32 Tatra 148 1+2, CAS 32 Tatra 815 1+3.

Čas: Výjazd 9:10; Príchod 12:30
12. Taktické cvičenie
Dňa 23.09.2015 sme sa zúčastnili taktického cvičenia v Dolní Lomné. Technika - CAS 32 Tatra 815 jednotka v počte 1+3 vytvorila útočné vedenie do budovy na druhé poschodie, vykonávala prieskum. Na druhom poschodí sme našli jednu osobu, následne sme ju ošetrili a pripravili na transport.
Spoločne sme si precvičili zdravotnú prípravu, hasenie strednej peny, hasenie ťažkej peny a zároveň sme si ukázali výbavu vo svojich vozidlách. Po zbalení vecných prostriedkov sme sa vrátili na základňu.  

Čas: Výjazd 8:00; Príchod 13:15
13. Požiar
Dňa 13.10.2015 sme boli vyslaní k požiaru veľkokapacitného kontajnera Klokočov-Nižné Riečky
Výjazd 1+1 s technikou CAS 32 Tatra 815.
Po príchode na miesto zásahu sme zistili, že sa jedná o požiar veľkokapacitného kontajnera. Požiar bol zlikvidovaný pomocou jedného prúdu C. Rozhrabanie odpadu a následné dohasenie. Po zbalení vecných prostriedkov sa jednotka vrátila na základňu.

Čas: Výjazd 16:50; Príchod 18:00
14. Požiar
Dňa 09.11.2015 sme boli vyslaní k požiaru veľkokapacitného kontajnera Klokočov-Klin /Holazovia/
Výjazd 1+1 s technikou Iveco Daily.
Po príchode na miesto zásahu sme zistili, že sa jedná o požiar veľkokapacitného kontajnera. Požiar bol zlikvidovaný pomocou jedného prúdu C. Rozhrabanie odpadu a následné dohasenie. Po zbalení vecných prostriedkov sa jednotka vrátila na základňu.

Čas: Výjazd 11:40; Príchod 12:45
15. Technický zásah
Zabezpečenie dovozu vody do rezerváru u Pantokov, Klokočov-Rieka. Dva krát dovoz vody z hydrantu.
Vytvorenie jedného prúdu 3x „B“. Po zbalení hadíc a vecných prostriedkov sme sa vrátili na základňu.
Použitá technika - CAS 32 Tatra 815 1+1

Čas: Výjazd 8:10; Príchod 11:00
16. Požiar
Dňa 28.11.2015 sme boli OD KOS Žilina vyslaní k požiaru drevenice v Klokočove-Ježikovia. Výjazd z technikou CAS 32 T148 1+1, CAS 15 Iveco Daily 1+1. Jazda na miesto udalosti bola náročná, nakoľko napadol čerstvý sneh a husto snežilo. Po príchode na miesto sme zistili, že horí už celá drevenica. Na mieste sa nachádzali občania, ktorých sme sa pýtali či sa tam nenachádzajú osoby. Sused informoval veliteľa zásahu, že sa tam nenachádzajú žiadne osoby, všetci boli v druhom dome /tri dospelé osoby a dve deti/. Na miesto udalosti bola privolaná RZP, nakoľko malo jedno dieťa a jedná osoba menšie popáleniny na ruke a na  zápästí. Privolaní boli aj elektrikári. Bolo vytvorené jedno útočné vedenie ukončené dvomi C prúdmi.
Na miesto dorazila jednotka z HS Turzovka s technikou MB Vario 1+1, T 815-7 1+1 , ktorý museli nahodiť snehové reťaze. Vyrozumená bola aj starostka obce Klokočov, ktorá bola požiadaná o pomoc, aby poslala na miesto udalosti obecný traktor s posypom. Na mieste zasahoval aj DHZO Korňa s technikou PV 3S, NISSAN NAVARA. Hasiči z Čadce spolu zo zamestnancami obce posypali cestu k miestu požiaru. Pokračovalo sa v hasebných prácach, postupne sa rozoberala celá drevenica. Po zlikvidovaní požiaru a zbalení vecných prostriedkov sme sa vrátili na základňu.

Čas: Výjazd 0:31; Príchod 5:30
17. Požiar
Dňa 07.12. 2015 sme boli vyslaní starostkou obce Klokočov k požiaru veľkokapacitného kontajnera.
Výjazd s technikou CAS 32 T 148 1+2
Po príchode na miesto zásahu sme zistili, že sa tam nenachádza žiaden požiar. Boli sme pozrieť aj druhý veľkokapacitný kontajner a tam tiež nebol žiaden požiar, tak sme sa vrátili na základňu. Jednalo sa o planý poplach.

Čas: Výjazd 6:30; Príchod   7:45
18. Požiar
Dňa 21.12.2015 sme boli OD KOS Žilina vyslaní k požiaru drevenice v Klokočove-Riečky. Výjazd s technikou CAS 32 T 148 1+3. Po príchode na miesto udalosti sa už na mieste nachádzala jednotka z HS Turzovka, ktorá zasahovala jedným vysokotlakým prúdom. Po zahlásení sa veliteľovi zásahu, sme sa zapojili do hasebných prác, ktoré nám pridelil veliteľ. Ohnisko sa nachádzalo v medzi priestore obvodovej steny drevenej konštrukcie v blízkosti, ktorej sa nachádzalo komínové teleso. K ohnisku požiaru sme sa museli dostať za pomoci páčidiel a postupne sme dohasovali skryté ohniská. Po likvidácii bol priestor odvetraný. Po zbalení vecných prostriedkov sme sa vrátili na základňu.

Čas: Výjazd 4:24; Príchod 7:00
19. Obhliadka po požiari
Dňa 21.12.2015 sme boli vyslaní k obhliadke po požiari v Klokočove-Riečky. Výjazd s technikou Iveco Daily 1+2. Po príchode na miesto sme vykonali obhliadku objektu. Nakoľko komínové teleso bolo veľmi teplé, sme natiahli jeden prúd „C“ na jeho ochladenie. Po likvidácii sme oboznámili majiteľa o sledovaní objektu. Jednotka sa vrátila na základňu.

Čas: Výjazd 7:50; Príchod 10:55

Pri týchto zásahoch bolo celkovo odpracované: 53h 41 min.                                                                    

Chcem poďakovať celej zásahovej jednotke a to hlavne Jánovi Horčičákovi, Štefanovi Valčuhovi ml., Pavlovi Stopkovi, Petrovi Stopkovi, Štefanovi Valčuhovi st., Lukášovi Hočičákovi, Františkovi Žilkovi, Jozefovi Polkovi, Vladovi Polkovi, Jánovi Mudríkovi, Ľubomírovi Valčuhovi za ich prístup k zásahovej činnosti.
Prajem celej zásahovej jednotke a členom DHZ Klokočov veľa zdravia, šťastia, úspechov v novom roku. 


Veliteľ DHZO Klokočov  
Hruška Ján