Mikuláš navštívil hasičskú zbrojnicu v Klokočove - KlineUž v piatok 04.12.2015 o 16.00 hod. prišiel Mikuláš ku deťom, ktoré navštevujú hasičský krúžok.
Deti prišli spolu s rodičmi do has. zbrojnice, kde vládla predvianočná atmosféra- vyzdobená miestnosť, rozsvietený vianočný stromček. Všetkých privítal veliteľ Ján Hruška a všetci spoločne čakali na príchod Mikuláša, ktorý sa o chvíľu objavil vo dverách. Po krátkom rozhovore s deťmi, začal rozdávať darčeky. Každé z detí naozaj prekvapilo Mikuláša, či už piesňami, ba dokonca básňou s hasičskou tématikou. Všetkých milo prekvapil Jakubko, ktorý im zahral na heligónke vianočné piesne.
Text a foto: Hasiči Klokočov