V nedeľu 05.07.2015 za krásneho a slnečného počasia sa konal XXII. roč. súťaže v hasičskom športe o Putovný pohár starostky obce KlokočovV nedeľu 05.07.2015 za krásneho a slnečného počasia sa konal XXII. roč. súťaže v hasičskom športe o „Putovný pohár starostky obce Klokočov“.
Súťaž otvoril a komentoval Ján Horčičák. Privítal starostku obce Veroniku Haferovú, starostu SDH Dolní Lomná Jána  Gorzolku, starostu SDH Dolní Lištná Kazimíra Lipku.
V priebehu súťaže privítal riaditeľku OV DPO v Čadci Martu Balošákovú, predsedkyňu OK RVK v Čadci  Janku Červinkovú, Zaslúžilého člena DPO SR Ladislava Dediča. Prišli z  Krásna nad Kysucou, kde bolo odovzdávanie repasovanej techniky. Na začiatku sa v krátkosti všetkým zúčastneným družstvám a občanom prihovorila starostka obce.

Súťaž hudobne sprevádzal DJ MARCO-Ing. Marian Brezina. Celkovo sa zúčastnilo 17 družstiev, z toho 3 družstvá žien. Spestrením súťaže bol útok našich mladých hasičov, ktorí hneď na začiatku ukázali, aký má byť celý priebeh. Poďakovanie patrí Ľubomírovi Valčuhovi a Vladovi Polkovi, ktorí ich za vyše mesiaca dokázali takto pripraviť. V závere súťaže museli hasiči z Klokočova odísť k likvidácii lesného požiaru. Najlepší výkon podali hasiči z Dolní Lomné, ktorí mali vždy veľký sen u nás vyhrať. Sú to naši priatelia z partnerskej organizácie. Na záver  sa všetkým prihovoril veliteľ DHZ Klokočov Ján Hruška. Poprial víťazovi, poďakoval všetkým za účasť, družstvu mladých hasičov, ich trénerom, za požičanie a obsluhu časomiery Antonínovi Gajdičiarovi, všetkým, ktorí sa podieľali pri príprave súťaže, našim sponzorom a darcom.
MUŽI
1. miesto SDH Dolní Lomná, čas 15,768 s
2. miesto DHZ Rudinka, čas 16,006 s
3. miesto DHZ Klokočov, čas 16,133 s
4. miesto DHZ Staškov B, čas 16,642 s
5. miesto DHZ Jablonove, čas 16,676 s
ŽENY
1. miesto DHZ Podvysoká, čas 19,659 s

2. miesto DHZ Horný Kelčov, čas 27,585 s
3. miesto DHZ Korňa, čas 33,644 s

Text a foto: Hasiči Klokočov