Doplnené o ďalšie fotografie zo súťaže.
Hasičský deň V KlokočoveV nedeľu 6.7. 2014 pokračovala druhá časť osláv 60. výročia založenia DHZ v Klokočove súťažou v has. športe a to XXI. roč. O Putovný pohár starostu Obce Klokočov.
Súťaž otvoril a komentoval Ján Horčičák. Privítal starostu obce Ľuboša Stríža, riaditeľa HaZZ v Žiline Ing. Jaroslava Kapusniaka, riaditeľku OV DPO V Čadci Martu Balošákovu, veliteľa OV DPO v Čadci Františka Žilku, predsedkyňu OK RVK v Čadci Janku Červinkovu, predsedu aktívu zaslúžilých členov Ladislava Dediča, zaslúžilého člena DPO SR Štefana Valčuhu, predsedkyňu DHZ v Klokočove Ľubicu Valčuhovu, všetky súťažné družstvá a  priaznivcov has. športu.

Tento krásny, slnečný deň neodradila ani búrka, ktorá prišla v poobedňajších hodinách. Nechýbalo bohaté občerstvenie, ktoré pripravili domáci hasiči. Súťaže sa celkovo zúčastnilo 24 družstiev, z toho 7 družstiev žien. Najlepšie výsledky:
Muži
1. Podvysoká - 14,588 s
2. Rudinka - 14,674 s
3. Klokočov - 15,412 s
4. Čierne-Vyšný Koniec - 15,624 s
5. Bytčica - 15,937 s

Ženy
1. Bytča - 20,504 s
2. Kotešová - 21,565 s
3. Oščadnica - 22, 447 s

Do kategórie PS -8 sa zapojili 2 družstvá DHZ Turzovka a DHZ Klokočov. Zvíťazilo družstvo mužov z Turzovky. Celú súťaž hudobné sprevádzal DJ MARCO – Ing. Marián Brezina.
Výbor DHZ ďakuje všetkým hasičom, ktorí pomáhali zorganizovať toto podujatie v Klokočove, Obecnému úradu, starostovi obce, A. Gajdičiarovi z Podvysokej za požičanie a obsluhu časomiery a všetkým sponzorom.


Text a foto: hasiči KlokočovĎalšie fotografie k hasičskej súťaži od Mariana Tuhovčáka.