V nedeľu 2.7.2006 sa uskutoční pri hasičskej zbrojnici v Kline už 13. ročník súťaže v požiarnickom športe „O pohár starostu obce“, ktorý organizuje Dobrovoľný hasičský zbor Klokočov. Súťaž začne prezentáciou družstiev a príhovorom starostu obce, samotné súťažné disciplíny začnú o 10.00 hodine. O občerstvenie a príjemnú náladu je postarané, očakávame Vašu návštevu, aby ste povzbudili domáce družstvo.