Komisia dopravy a výstavby:

Predseda: Ján Hruška
Členovia: Pavol Marec, Ján Horčičák, Pavol Dedič, Štefan Valčuha ml.