Komisia finančná:

Predseda: Vlasta Kašíková
Členovia: Monika Jarošová, Štefan Želiecký, Ing. Jana Horčičáková