Kedy už konečne bude v našej obci riadny internet a to DSL? Súčasný  internet Wifi od Sebechlebského sa v našej členitej a hornatej obci nezdá príliš vhodný.