Situácia s internetom v Klokočove je nasledovná:
1. Na vykrývači na Javorovej sú nainštalované 3 vysielacie antény s WiFi signálom, nasmerované na osady Hlavice, Kornicu a Vrchpredmier.
2. Postupuje sa v pripájaní domácností podľa požiadaviek. Podmienkou je však priama viditeľnosť na antény, prípadne jednotlivé vykrývacie antény v týchto osadách.
WiFi pripojenie funguje spoľahlivo s rýchlosťou 1 Mb/s ako pre upload, tak i pre download.

Ak požadujete pripojenie na internet, stačí zadať Vaše kontaktné údaje e-mailom, prípadne zavolať p. Miroslavovi Sebechlebskému na telefónne číslo 0905725137.

Vid aj - Informácie o pripojení sa na internet prostredníctvom WIFI siete v našej obci