Milí spoluobčania,na Vianoce je všetko krásne, v srdciach ľudí keď zastane čas.
Vianočná sviečka nevyhasne, kým bude láska v každom z nás.
Kristus náš Pán, ktorý ožiaril Betlehemskú noc svojím príchodom, nech aj Váš život osvetlí svetlom radostí, lásky a pokoja.
Požehnané Vianoce a úspešný Nový rok 2012, Vám úprimne želám všetkým občanom Klokočova v tento sviatočný čas.
 
v Klokočove - december 2011